1.

MULTICHOICE.
Multielecció: Tria la resposta correcta d'una llista.

Com veu la pregunta l’alumne:

Com s'escriu la pregunta en codi:

06. Canvis estat. 03.

El iode és un substància sòlida a temperatura ambient. Quan s'escalfa passa a estat gasós formant un vapor de color violeta.
Com s'anomena aquest canvi d'estat?

{1:MULTICHOICE:~=sublimació a gas~fusió~vaporització~condensació~solidificació~sublimació a sòlid}

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.

SHORTANSWER.
Resposta curta: escriu la resposta correctament.

Com veu la pregunta l’alumne:


Com s'escriu la pregunta en codi:

04.matèria. 0.

Matèria és tot allò que té {1:SHORTANSWER:~=massa} (5 lletres) i que ocupa un {1:SHORTANSWER:~=volum} (5 lletres)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.

SHORTANSWER.
Resposta curta: escriu la resposta correctament amb penalització per errades en accents.

Com veu la pregunta l’alumne:

Com s'escriu la pregunta en codi:

04.matèria. 03.

És la unitat més petita d’un element químic que manté la seva identitat
{1:SHORTANSWER:~=àtom~%50%atom} (4 lletres, singular)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - yquatrecinc45k

Gmail. Compartir amb:

nom: Andr Faaroh

correu: profefaro@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quin títol poso a cada pregunta?
Segueix aquesta sèrie (separa amb guions i no posis espais):
1ESO-Tema-cognom-nº pregunta (01, 02, etc)
Si hi ha dos alumnes amb el mateix cognom, escriviu (cognom-nom)

Exemple:
1ESO-Atmosfera-Faro-01
I després:
1ESO-Atmosfera-Faro-02
1ESO-Atmosfera-Faro-03
1ESO-Atmosfera-Faro-04
Etc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Como se escribe el simbolo de la eñe ~
http://openerphelp.com/virgulilla-mac-windows-linux/

Seguimos con los pequeños trucos, en este caso para explicar de forma muy breve una pequeña tontería: como se escribe el símbolo ~, llamado virgulilla, en los diferentes sistemas operativos:
Windows: Se puede hacer de forma fácil mediante la combinación Alt+126 (pulsar la tecla Alt mientras escribo 126 y soltando Alt) o mediante la combinación AltGr+4 (el 4 de encima de las letras no el del teclado numérico)

Linux: Podemos obtenerla mediante la tecla AvPág o mediante la combinación AltGr+ñ
Mac OS X: Combinación Alt+ñ
Así de fácil.