4t ESO
Moodle INS Vila-seca
Qüestionari per als alumnes del professor Andreu Faro (clic aquí) (link desactivat)
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEsyQUQzM251ZTZNeEljWGZ0XzlYbWc6MQ