Ciències Naturals-1r ESO
Aprenem a fer problemes
Per resoldre correctament un problema t’ajudarà molt seguir els següents passos.
1.- llegir: llegir amb molta atenció l'enunciat i entendre què pregunten.
2.- dibuix: fer un dibuix per plantejar el problema.
3.- dades: anotar les dades, amb unitats, que ens dóna el problema
4.- convertir: mirar si cal convertir alguna unitat abans de continuar el problema
5.- fórmula: escriure la fórmula que anotarem per resoldre el problema.
6.- substituir i fer operacions: substituir les dades en la fórmula i fer les operacions.
7.- resultat, unitats i requadrar: Escriure el resultat. Posar les unitats concretes i requadrar.
Clip de Vídeo: Prob 8. Un tub d'alumini d'1,2 kg... Quina és la densitat de l'alumini?
Clic AQUÍ
Clip de Vídeo: Prob 9. Quina es la massa d'un cilindre si té 4 cm d'alt i 3 cm de radi?.
Clic AQUÍ
Factors de conversió
Clip de Vídeo: Ús dels factors de conversió per convertir unitats.
Clic AQUÍ
Clip de Vídeo: Factores de conversion 01 3ºESO unicoos matematicas.
Clic AQUÍ