Applets f’sica llista

 

Walter-fendt-GENERAL:

http://www.walter-fendt.de/html5/phes/

 

Moviment

_____________________________________________________________________________________________________________

Movimiento con Aceleraci—n Constante (gr‡ficas xt,vt,at)

http://www.walter-fendt.de/html5/phes/acceleration_es.htm

 

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:walter-fendt.-Movimiento con Aceleración Constante (gráficas xt,vt,at).png

_____________________________________________________________________________________________________________

 

ÀQué es el movimiento?

http://www.educaplus.org/movi/1_1definicion.html

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:ÀQué es el movimiento?.png

_____________________________________________________________________________________________________________

La Posici—n

http://www.educaplus.org/movi/2_1pospunto.html

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:La Posición.png

 

___________________________________________________________________________________________________

Distancia y desplazamiento

http://www.educaplus.org/movi/2_4distancia.html

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Distancia y desplazamiento.png

___________________________________________________________________________________________________

Relatividad del movimiento - sistema de referencia

http://www.educaplus.org/movi/2_8movrelativo.html

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Relatividad del movimiento sistema de referencia.png

 

___________________________________________________________________________________________________

Gr‡fica v-t en una moto

http://www.educaplus.org/game/grafica-v-t

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Gráfica v-t en una moto.png

___________________________________________________________________________________________________

Laboratorio virtual de cinem‡tica . D—na els valors en una taula!!

http://www.educaplus.org/game/laboratorio-virtual-de-cinematica

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Laboratorio virtual de cinemática.png

___________________________________________________________________________________________________

Gr‡ficas del movimiento

http://www.educaplus.org/game/graficas-del-movimiento

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Gráficas del movimiento.png

 


Forces

___________________________________________________________

Composici—n de Fuerzas (Suma de Vectores)

http://www.walter-fendt.de/html5/phes/resultant_es.htm

 

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Composición de Fuerzas (Suma de Vectores).png

___________________________________________________________

Resoluci—n de una Fuerza en sus Componentes

http://www.walter-fendt.de/html5/phes/forceresolution_es.htm

 

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Resolución de una Fuerza en sus Componentes.png

___________________________________________________________

 

Escalares y Vectores (quŽ és un vector- punt aplicaci—n, m˜dul, etc.)

http://www.educaplus.org/movi/1_2escavect.html

 

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Escalares y Vectores (que és un vector).png


 

 

___________________________________________________________

Suma de Vectores

 http://www.educaplus.org/movi/1_4sumavector.html

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Suma de Vectores5.png

_________________________________________________________________________________

Tipos de fuerzas

http://www.educaplus.org/game/tipos-de-fuerzas

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Tipos de fuerzas.png

_________________________________________________________________________________

Constante el‡stica de un muelle

http://www.educaplus.org/game/constante-elastica-de-un-muelle

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Constante elástica de un muelle.png

_________________________________________________________________________________

Forces and Motion  Basics.png

https://phet.colorado.edu/en/simulation/forces-and-motion-basics

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Forces and Motion  Basics.2.jpg

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Friction

https://phet.colorado.edu/en/simulation/friction

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Friction.png

 


 

Lleis de Newton

_________________________________________________________________________________

Leyes de la din‡mica

http://www.educaplus.org/game/leyes-de-la-dinamica

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Leyes de la dinámica.png


 

Gravitaci— Universal

Masa y peso

http://www.educaplus.org/game/masa-y-peso

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Masa y peso.png

______________________________________________________________________________________________________________________

El can— de Newton – NewtonÕs Mountain

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/NewtMtn/home.html

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Captura de pantalla 2018-03-11 a las 9.01.49.png

______________________________________________________________________________________________________________________

Gravity Force Lab

https://phet.colorado.edu/en/simulation/gravity-force-lab

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Gravity Force Lab.png


 

______________________________________________________________________________________________________________________

Gravity And Orbits

https://phet.colorado.edu/en/simulation/gravity-and-orbits

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Gravity And Orbits.png


 

Pressi—

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Energia

______________________________________________________________________________________________________________________

Energy Skate Park- Basics

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Energy Skate Park- Basics.png

 

 

 


 

Calor i Ta

___________________________________________________________________________________________________

Transmisi—n del calor por conducci—n

http://www.educaplus.org/game/transmision-del-calor-por-conduccion

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Transmisión del calor por conducción.png

___________________________________________________________________________________________________

Transmisi—n del calor por convecci—n

http://www.educaplus.org/game/transmision-del-calor-por-conveccion

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Transmisión del calor por convección.png

___________________________________________________________________________________________________

Escalas termomŽtricas

http://www.educaplus.org/game/escalas-termometricas

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Escalas termométricas.png

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Friction

https://phet.colorado.edu/en/simulation/friction

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Friction.png

 

_________________________________________________________________________________

States of Matter

https://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:States of Matter.png

 

 

 


 

Ones

_________________________________________________________________________________

States of Matter

 

 

Llum i so

_________________________________________________________________________________

States of Matter

 

 

Mates utilitats

 

 

Curve Fitting. Ajusta los puntos a una gr‡fica y te da la f—rmula!!

https://phet.colorado.edu/sims/curve-fitting/curve-fitting_en.html

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Curve Fitting.png

_________________________________________________________________________________

 

Graphing Lines

https://phet.colorado.edu/en/simulation/graphing-lines

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Graphing Lines.png

_________________________________________________________________________________

 

Equation Grapher https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/equation-grapher

 

Descripci—n: HD iMac:Users:faro:Desktop:Equation Grapher.png